Ngày nay lực lượng hải quân là lực lượng lòng cốt để đảm bảo sức mạnh quân sự của một quốc gia.

Bảng xếp hạng 10 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới dưới đây được đánh giá theo các tiêu chí dưới đây:

 • Tàu sân bay
 • Tàu tấn công đổ bộ
 • Tàu Landing
 • Tàu tuần dương
 • Destroyers
 • Tàu khu trục
 • Corvette
 • Tàu tuần tra
 • Chống mỏ
 • Tàu ngầm tên lửa
 • Tàu ngầm tấn công

1. Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ đứng đầu danh sách của các lực lượng hải quân trên thế giới với lực lượng hải quân hùng mạnh nhất

 • 11 Tàu sân bay
 • 10 Tàu tấn công đổ bộ
 • 30 Tàu khu trục cỡ nhỏ
 • 21 Tàu đổ bộ
 • 60 Tàu khu trục cỡ lớn
 • 22 Tàu tuần dương
 • 2 Tàu hộ tống
 • 14 Tàu quét mìn
 • 100 Tàu tuần tra
 • 18 Tàu ngầm tên lửa
 • 53 Tàu ngầm tấn công

Hải quân Mỹ có tổng cộng 341 tàu chiến và 323.700 quân nhân phục vụ.

2. Hải quân Nga

Hải quân Nga đứng thứ 2 trong danh sách 10 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới

 • 1 Tàu sân bay
 • 1 Tàu tấn công đổ bộ
 • 11 Tàu đổ bộ
 • 4 Tàu tuần dương
 • 16 Tàu khu trục cỡ lớn
 • 81 Tàu hộ tống
 • 10 Tàu khu trục cỡ nhỏ
 • 42 Tàu quét mìn
 • 68 Tàu tuần tra
 • 16 Tàu ngầm tên lửa
 • 32 Tàu ngầm tấn công

Tổng cộng, Hải quân Nga có 282 tàu chiến và 140.000 quân nhân phục vụ trong lực lượng hải quân.

3. Hải quân Trung Quốc

Đứng thứ 3 trong số các lực lượng hải quân hàng đầu thế giới là Hải quân Trung Quốc.

 • 1 Tàu sân bay
 • 2 Tàu tấn công đổ bộ
 • 25 Tàu đổ bộ
 • 26 Tàu khu trục
 • 50 Tàu tuần tra
 • 51 Tàu khu trục cỡ nhỏ
 • 6 Tàu ngầm tên lửa
 • 27 Tàu quét mìn
 • 52 Tàu ngầm tấn công

Tổng cộng Hải quân Trung Quốc có 239 tàu chiến và 250.000 quân nhân phục vụ trong lực lượng hải quân.

4. Hải quân Nhật Bản

Mặc dù Nhật Bản không chính thức có lực lượng quân đội kể từ sau thế chiến thứ 2, thay vào đó là lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

 • 2 Tàu tấn công đổ bộ
 • 3 Tàu hộ tống
 • 10 Tàu khu trục
 • 7 Tàu tuần tra
 • 40 Tàu khu trục
 • 29 Quét mìn
 • 18 Tàu ngầm tấn công

Hàng hải quân Nhật Bản không có bất kỳ tàu tuần dương; tàu hộ tống và tàu ngầm tên lửa. Tổng cộng, hải quân Nhật Bản có 109 tàu chiến và 48.500 quân nhân Hải quân hoạt động.

5. Hải quân Hoàng gia Anh

Anh đi ở vị trí thứ 5 trong danh sách các lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới

 • 1 Tàu sân bay
 • 2 Tàu tấn công đổ bộ
 • 6 Tàu hộ tống
 • 8 Tàu khu trục cỡ lớn
 • 15 Quét mìn
 • 25 Tàu tuần tra
 • 13 Tàu khu trục cỡ nhỏ
 • 8 Tàu ngầm tấn công
 • 4 Tàu ngầm tên lửa

Hải quân Hoàng gia Anh không có bất kỳ tàu hộ tống nào. Tổng cộng, Hải quân Hoàng gia có 100 tàu chiến và 36.600 quân nhân phục vụ trong lực lượng hải quân.

6. Hải quân Pháp

Lực lượng Hải quân Pháp đứng vị trí thứ 6 trong danh sách các lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới

 • 1 Tàu sân bay
 • 3 Tàu tấn công đổ bộ
 • 2 Tàu hộ tống
 • 4 Tàu khu trục cỡ lớn
 • 15 Tàu tuần tra
 • 19 Tàu khu trục cỡ nhỏ
 • 18 Tàu quét mìn
 • 6 Tàu ngầm tấn công
 • 4 Tàu ngầm tên lửa

Hải quân Pháp không có bất kỳ tàu tuần dương và tàu hộ tống. Tổng cộng, Hải quân Pháp có 72 tàu chiến và 44.000 quân nhân phục vụ trong lực lượng hải quân

7. Hải quân Ấn Độ

Hải quân Ấn Độ đứng thứ 7 trong danh sách các lực lượng hải quân hàng đầu trên thế giới với lực lượng :

 • 1 Tàu sân bay
 • 1 Tàu tấn công đổ bộ
 • 19 Tàu đổ bộ
 • 8 Tàu khu trục cỡ lớn
 • 24 Tàu hộ tống
 • 12 Tàu khu trục cỡ nhỏ
 • 32 Tàu tuần tra
 • 8 Tàu quét mìn
 • 14 Tàu ngầm tấn công
 • 1 Tàu ngầm tên lửa

Tàu tuần dương là loại tàu chuyền duy nhất ma hải quân Ấn Độ không có. Hải quân Ấn Độ đã có tổng cộng 155 tàu chiến và 58.350 quân nhân phục vụ trong lực lượng hải quân.

8. Hải quân Hàn Quốc

Lực Lượng Hải quân Hàn Quốc có:

 • 1 Tàu tấn công đổ bộ
 • 10 Tàu khu trục lớn
 • 25 Tàu hộ tống
 • 9 Tàu khu trục
 • 2 Tàu tuần tra
 • 10 Chống mìn
 • 13 Tàu ngầm tấn công

Hải quân Hàn Quốc không có bất kỳ tàu sân bay và tàu tuần dương. Tổng cộng, Hải quân Hàn Quốc có 70 tàu chiến và 60.000 người trong lực lượng hải quân.

9. Hải quân Italia (Ý)

Hải quân quân Ý có:

 • 2 Tàu sân bay
 • 4 Tàu khu trục lớn
 • 3 Tàu đổ bộ
 • 14 Tàu tuần tra
 • 12 Tàu khu trục
 • 17 Tàu quét mìn
 • 6 Tàu ngầm tấn công.

Tổng cộng, các lực lượng hải quân của Ý có 66 tàu chiến và 35.200 người phục vụ trong lực lượng hải quân.

10. Hải Quân Đài Loan

Hải quân Đài Loan có:

 • 4 Tàu khu trục cỡ lớn
 • 12 Tàu tuần tra
 • 22 Tàu khu trục cỡ nhỏ
 • 8 Tàu quét mìn
 • 2 Tàu ngầm.

Hải quân Đài Loa không có bất kỳ tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu hộ tống, tàu ngầm tên lửa và tàu tấn công đổ bộ. Tổng cộng, Hải quân Đài Loan có 48 tàu chiến và 38.000 người phục vụ trong hải quân.

Lưu ý rằng những con số này có thể thay đổi vì luôn có tàu chiến được xây dựng, và một số tàu chiến có thể được thay thế.