Top 10 loài nấm độc nhất thế giới

0
99

Theo bầu chọn của trang Frecked, Destroying Angels, Gyromitra Esculenta, Galerina Marginata, nấm tử thần, Pholiotina Rugosa… là những loài nấm độc nhất thế giới.

1. Nấm tử thần (Amanita Phalloides)

2. Nấm thiên thần phá hoại (Destroying Angels)

3. Nấm Gyromitra Esculenta

4. Nấm Galerina Marginata

5. Nấm Cortinarius Rubellus

6. Nấm Pholiotina Rugosa

7. Nấm Podostroma Cornu-damae

8. Nấm Lepiota Brunneoincarnata

9. Nấm Pleurocybella Porrigens

10. Nấm tán bay (Amanita Muscaria)

LEAVE A REPLY